Hartfalen

Hartfalen is een ernstige aandoening die doorgaans niet kan worden genezen. Leven met hartfalen vraagt om een aanpassing van uw leefstijl. Afhankelijk van de vorm van hartfalen kunnen dit grote of kleine aanpassingen zijn.  

Wat kunnen wij voor u betekenen
ActiVite heeft expertise op het gebied van zorgverlening aan patiënten met zowel minder als zeer ernstig hartfalen. Voor het Rijnland Ziekenhuis Leiderdorp en het Diaconessenziekenhuis in Leiden verzorgen wij op verzoek van de cardioloog en/of de hartfalenverpleegkundige, onder meer controles en begeleiding bij patiënten thuis.

Patiënten met hartfalen, die vaak met meerdere chronische aandoeningen kampen, kunnen met hulp van de wijkverpleegkundigen hartfalen een prettiger en comfortabeler leven leiden. Zij bieden begeleiding bij het volgen van de leefregels en extra advies; hoe om te gaan met zout- en vochtbeperking, medicijngebruik en de balans tussen inspanning en rust? Welke voeding is bijvoorbeeld wèl geschikt (en waar te verkrijgen), hoe doseer je het best de maximale hoeveelheid vocht per dag, wat is een goede verdeling van de medicatie over de dag? Het geven van praktische tips ondersteunt het volgen van de leefregels door patiënten en mantelzorgers.

Daarnaast verrichten zij standaard controles en observaties met betrekking tot o.a. gewicht, bloeddruk, hartfrequentie, kortademigheid, vasthouden van vocht in de benen of buik. Doordat u signalen van verslechtering leert herkennen, kunt u hier tijdig op reageren.

De wijkverpleegkundigen kunnen u ook informeren over het gebruik van hulpmiddelen en aanpassingen in huis indien gewenst, en zo nodig e.e.a. voor u regelen.

Meer informatie of aanmelden?
U kunt zich aanmelden voor een huisbezoek via telefoonnummer (071) 516 14 15 of e-mail: hartfalen@activite.nl

Samenwerking met andere hulpverleners
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, werken we nauw samen met huisartsen, specialisten en verpleegkundigen uit de ziekenhuizen, paramedici en andere hulpverleners. Belangrijk voor u om te weten is dat uw behandelend arts verantwoordelijk blijft voor de medische zorg. Wanneer u zich aanmeldt neemt de gespecialiseerd wijkverpleegkundige met uw toestemming contact op met uw huisarts of specialist voor nadere informatie over de diagnose en de medicijnvoorschriften. De huisarts of specialist wordt, wanneer u dit wenst, ook op de hoogte gebracht van wat u met de wijkverpleegkundige heeft besproken.