Thuisbegeleiding

Een tijdelijk steuntje in de rug

thuisbegeleiding afbeelding folder 1Komt u er zelf niet meer uit?

Soms ontstaan er thuis problemen die u zelf niet meer kunt oplossen. Na een echtscheiding of bij de opvoeding van uw kinderen. Maar ook door psychische problemen of schulden. Als deze zorgen u teveel worden, dan kunnen de thuisbegeleiders van ActiVite u hierbij helpen.

Thuisbegeleiding in veel situaties een uitkomst

Thuisbegeleiding is er voor iedereen die door psychische, sociale of andere omstandigheden extra ondersteuning nodig heeft. Het kan gaan om problemen in de volgende situaties:

  • beheer en structurering van de financiële administratie
  • de opvoeding van uw kinderen
  • organisatie van het huishouden
  • het functioneren na een echtscheiding, verlies van een dierbare
  • omgaan met een chronische ziekte
  • omgaan met een psychische ziekte
  • omgaan met alcohol-, drugs, gokverslaving
  • de draad weer oppakken na een burn-out of depressie
  • omgaan met dementie (of een partner met dementie)
  • zelfstandig wonen met een beperking/handicap

Hulp op vele gebieden

De thuisbegeleiders zijn breed opgeleide professionals die ruime ervaring hebben in praktische begeleiding en ondersteuning bij u thuis. Ze gaan samen met u (en uw familie) op zoek naar mogelijke oplossingen. Ze werken samen met u op een praktische en doelgerichte manier aan het verminderen van uw problemen en het verbeteren of stabiliseren van uw situatie. Zo ontstaat er een prettige sfeer en merkt u meteen verandering.

De thuisbegeleiders hebben al veel cliënten op deze manier ondersteund en kijken nergens van op. Ze werken, indien nodig, samen met andere hulpverleners met wie u al contact heeft. Zo helpen ze u door deze moeilijke fase heen, zodat u weer de regie krijgt over uw leven en zo zelfstandig mogelijk verder kunt.

Kosten Thuisbegeleiding

Thuisbegeleiding wordt gefinancierd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uw gemeente is hiervoor verantwoordelijk. Er geldt een (inkomensafhankelijke) eigen bijdrage.

Aanvragen Thuisbegeleiding

Voor Thuisbegeleiding heeft u een indicatie van de gemeente nodig. U kunt Thuisbegeleiding aanvragen bij het Servicepunt van uw gemeente. Zij schakelen een medewerker in van het sociaal wijkteam (voor mensen boven de 18 jaar) of van het Jeugd en Gezinsteam (voor mensen onder de 18 jaar). Hij of zij gaat een gesprek met u aan om te kijken welke ondersteuning u kunt gebruiken en zal de benodigde indicatie stellen.

Tijdelijke ondersteuning bij het opvoeden

De thuisbegeleiders van ActiVite zijn er ook voor u als u zorgt voor (jonge) kinderen. Zij kunnen bij u thuis komen om samen met u als ouder(s) te bekijken wat de problemen zijn en hoe deze aangepakt kunnen worden. Onze thuisbegeleiders gebruiken voor deze opvoedondersteuning de methodiek ReSet. Deze laagdrempelige methode is ontwikkeld voor gezinnen die tijdelijk hulp nodig hebben om de situatie thuis te herstellen. De regie blijft in zo'n geval bij de ouders. ReSet is praktisch van aard, gerelateerd aan de opvoeding en kan zonder indicatie direct starten (maximaal 85 uur gedurende 12 maanden). Er vindt van tevoren wel een toetsing plaats om te kijken of uw situatie voor ReSet in aanmerking komt.

Aanvragen ReSet

Sommige gemeentes geven voor ReSet apart subsidie, bij andere valt dit onder begeleiding en ondersteuning vanuit de WMO. Wilt u ReSet aanvragen, neem dan contact op met het Servicepunt van uw gemeen­te. Zij kunnen u vertellen of ReSet in uw gemeente wordt aangeboden en schakelen dan een medewerker in van het Jeugd en Gezinsteam (onder de 18 jaar) in.

Meer informatie?

Voor meer informatie over Thuisbegeleiding kunt u contact opnemen met het team Thuisbegeleiding via T (071) 516 14 15 of E thuisbegeleiding@activite.nl

ActiVite portretten

"Je denkt dat het niet meer kan op deze leeftijd, verliefd worden. Maar toch gebeurde het."

voorkant activite portretten

Lees de mooiste verhalen van onze clienten en collega's in ActiVite Portretten.