Medicatiebegeleiding op afstand (Medido)

Medido, een handig hulpmiddel

In Nederland gebruikt ruim acht procent van de mensen dagelijks vijf
of meer verschillende medicijnen. De helft van deze mensen heeft moeite met het goed en op tijd innemen van de verschillende medicijnen. De Medido kan dan uitkomst bieden.

 Medido

De Medido (medicijndispenser) is een handig hulpmiddel dat er voor zorgt dat u uw medicijnen op het juiste moment inneemt. De Medido attendeert u, door middel van een herinneringstoon, aan uw medicijnen en na een druk op de OK-knop komt het reeds geopende medicijnzakje met de juiste medicatie naar buiten.

Voordelen

  • Voortaan worden alle medicijnen op tijd ingenomen.
  • Geen afhankelijkheid meer van familie of professionele hulpverleners voor het aanreiken van de medicatie.
  • Minder medicatiefouten.
  • Door constante bloedwaarden een verbeterde gezondheid.
  • Gemakkelijk in het gebruik.
  • Indien u niet op tijd reageert op het signaal van de Medido, neemt
    ActiVite contact met u op en wordt u begeleid bij de medicatie-inname.
  • Aan het gebruik van de Medido zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met ActiVite op (071) 516 14 15 of medido@activite.nl.

Bekijk ook eens de video-uitleg.

Video uitleg Medido

medido-2

ActiVite portretten

"Je denkt dat het niet meer kan op deze leeftijd, verliefd worden. Maar toch gebeurde het."

voorkant activite portretten

Lees de mooiste verhalen van onze clienten en collega's in ActiVite Portretten.