Alles voor dementie - Zorg in elke fase

Als vergeten gewoon wordt

ActiVite Koppel DementieDementie is, voor alle betrokkenen en in alle fasen, een ingrijpende ziekte. Na de diagnose is er schrik en verwarring. U zult veel vragen hebben over wat de diagnose betekent en wat er gaat gebeuren. Ook is er is onduidelijkheid over de behoefte aan zorg en welke mogelijkheden er dan zijn. Later is er een toenemende afhankelijkheid van zorgverleners. Daarom biedt ActiVite in alle fasen advies, ondersteuning en zorg. Wij vinden het belangrijk dat u, als cliënt, een optimale kwaliteit van leven blijft ervaren. Daar leest u in deze folder meer over.

Over dementie

Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. Door een combinatie van symptomen kunnen de hersenen informatie niet meer goed verwerken. Dat komt doordat zenuwcellen of verbindingen tussen de zenuwcellen in de hersenen kapot gaan. Bij sommige mensen gaat de achteruitgang heel snel, bij anderen weer heel langzaam. In het begin hebben mensen vooral last van geheugenproblemen. Later kan dementie zorgen voor moeite hebben met denken en taal, veranderingen in karakter en gedrag en een toenemende afhankelijkheid van anderen. Er bestaan helaas nog geen geneesmiddelen voor mensen met dementie.

Zo lang mogelijk thuis

ActiVite biedt een volledig pakket zorg, ondersteuning en begeleiding voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Samen met u zorgen wij ervoor dat mantelzorg en thuiszorg in balans zijn, zodat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Dat is altijd maatwerk. De zorg in huis, dagbesteding en ondersteuning voor de mantelzorger stemmen we dus af op uw behoeften en wensen.

Casemanager dementie

Om de juiste weg te vinden in zorgland, is een vast aanspreekpunt met veel kennis en ervaring wel zo prettig. Daarom treden onze wijkverpleegkundigen op als casemanagers. De casemanager bezoekt u thuis en bespreekt de zorgvraag met u. Ze informeert u over de mogelijkheden, speelt in op concrete zorgvragen en bewaakt gemaakte afspraken. Door haar kennis kan zij ook inspelen op potentiële problemen en ontwikkelingen, zoals moeite krijgen met plannen, vereenzaming of een toenemende zorgbehoefte. De casemanager is bovendien de schakel tussen u en uw mantelzorgers, uw huisarts, het sociaal wijkteam, het ziekenhuis en het zorgteam van ActiVite. Kortom: ze neemt u bij de hand. Zo houdt u zelf de regie, maar ontvangt u wel de juiste ondersteuning.

Ontmoetingscentrum Dementie

… voor mensen met geheugenproblemen

Het Ontmoetingscentrum Dementie (OCD) van ActiVite is er voor mensen met de diagnose dementie. Mensen die moeite hebben met dagelijkse handelingen of met het begrijpen van anderen. U kunt meerdere dagen per week naar het OCD komen, met óf zonder uw partner. Het dagprogramma bestaat uit activiteiten zoals beweging en sport, schilderen, tekenen en andere creatieve bezigheden. Maar ook boodschappen doen, muziek luisteren of een wandeling maken. Een vast onderdeel is de psychomotorische groepstherapie, waarbij vaardigheden die u nog hebt, gestimuleerd worden.

… voor mantelzorgers

Ook biedt het Ontmoetingscentrum ondersteuning aan uw partner, familie, vrienden of kennissen, die als mantelzorger voor u zorgen. Het is belangrijk dat zij hun vragen kunnen stellen, zelf aan ontspanning toekomen en kunnen praten met andere mantelzorgers. Om overbelasting te voorkomen, biedt het OCD ondersteuning met behulp van een spreekuur en informatieve bijeenkomsten. Daarnaast organiseert het Ontmoetingscentrum gespreksgroepen met andere mantelzorgers en spreekuren met de zorgcoördinator.

Heeft u interesse in het OCD bij u in de buurt, lees hier meer

Samenwerking met de VU

ActiVite werkt regelmatig samen met de Vrije Universiteit. Net als ActiVite richt de VU zich op een persoonlijke benadering van de zorg binnen het OCD voor zowel mensen met dementie als mantelzorgers. Om steeds betere zorg te kunnen bieden, werken we vanuit ActiVite mee aan onderzoeken van de VU. Denk bijvoorbeeld aan een onderzoek naar verbetering van begeleiding voor mantelzorgers. Zo ontdekken we samen hoe we zo goed mogelijk zorg op maat kunnen bieden, onszelf kunnen verbeteren en onze zorg verder kunnen ontwikkelen.

Wonen met zorg

Als thuis wonen echt niet meer mogelijk is, dan biedt ActiVite op meerdere locaties kleinschalig wonen aan in één van onze woonservicecentra. U woont hier zo veel mogelijk zelfstandig. De medewerkers ondersteunen u, waar nodig, bij uw persoonlijke verzorging en huishouden. Daar maken we samen goede afspraken over. Ons doel is om een optimaal woon- en leefplezier met u te realiseren. Daarom nemen we de tijd om u goed te leren kennen, naar u te luisteren en de zorg op uw wensen en behoeften af te stemmen. Zo voelt u zich snel weer thuis.

Blijven bewegen

Zowel uit onderzoeken als uit de praktijk blijkt telkens weer dat (blijven) bewegen een positief effect heeft op mensen met dementie. Regelmatig bewegen helpt het geheugen, de concentratie en andere hersenfuncties. Ook blijft het lichaam sterker en gaat het welbevinden vooruit. Daarom stimuleren wij mensen met dementie in elke fase van dementie om te blijven bewegen.

We doen dat op een laagdrempelige manier. Denk aan korte wandelingen, gym aan tafel of helpen bij lichte huishoudelijke klusjes. Daarnaast werken we samen met partners die zich op beweging richten. De focus ligt daarbij op leuke, licht uitdagende activiteiten die positief bijdragen aan het welbevinden. In ons ledenmagazine, via het Ontmoetingscentrum Dementie en op onze website kunt u hier meer informatie over vinden.

Deltaplan Dementie

ActiVite werkt mee aan het Deltaplan Dementie.

Deltaplan dementie logo

Zorg nodig?

website-button-roze

ActiVite portretten

"Je denkt dat het niet meer kan op deze leeftijd, verliefd worden. Maar toch gebeurde het."

voorkant activite portretten

Lees de mooiste verhalen van onze clienten en collega's in ActiVite Portretten.