zzp per verpleeghuis

Kleinschalige Zorg op de markt-3 web

Zorg op maat

Wanneer u in een verpleeghuis wilt komen wonen, heeft u een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Deze indicatie geeft aan welke zorg u in deze fase nodig heeft. Niet ieder verpleeghuis kan ieder soort zorg bieden. In onderstaande tabel kunt u zien welke zzp's in welke locaties worden geboden.

Verpleeghuis Zorgappartementen Zorgappartementen/
(somatiek) kleinschalig wonen (dementie)

 

AgnesStaete

 

zzp VV/LG 3,4 en 6

 

zzp VV 4, 5 en 7

De Ommedijk zzp VV/LG 3, 4 en 6 zzp VV 4, 5 en 7
Hof van Alkemade zzp VV/LG 3, 4 en 6 zzp VV 4, 5 en 7
Hussonshoek zzp VV 4, 5 en 7
Noorderbrink zzp VV/LG 3, 4 en 6
Rietveld zzp VV 4, 5 en 7
SassemBourg zzp VV/LG 3, 4 en 6 zzp VV 4, 5 en 7
Sassenoord zzp VV/LG 4 en 6
Zuidervaart zzp VV/LG 3, 4 en 6

 

Er worden geen indicaties met een zzp 3 meer afgegeven door het CIZ. Mensen die reeds in het bezit zijn van een zzp 3 kunnen nog wel in één van onze verpleeghuizen komen wonen.