Kosten

Activite 3007 Voorhout low res-124

Voor het wonen in een verpleeghuis betaalt u een eigen bijdrage. Die is afhankelijk van uw inkomen en vermogen, en dus voor iedereen anders. De eigen bijdrage wordt berekend en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Ziektekosten (CAK-BZ). Wanneer u een inschatting wilt maken hoe hoog deze eigen bijdrage voor u zal zijn, kunt u dat berekenen op www.hetcak.nl onder Zorg met Verblijf.