Stichting Steunfonds Basiszorg

logo ssb fc

Ruim twintig jaar geleden zijn zo'n 25 lokale kruisverenigingen, gezinsverzorgingsinstellingen en bureaus voor maatschappelijk werk gefuseerd tot één grote stichting voor thuiszorg in de regio Leiden-Rijnland. Dit werd een AWBZ-gefinancierde instelling. Uit de fusie kwamen middelen vrij die hun oorsprong hadden in niet-publieke gelden: legaten, collectes en waardevermeerdering van onroerend goed. Deze gelden zijn ondergebracht in de Stichting Steunfonds Basiszorg. Het Steunfonds heeft tot doel projecten op het gebied van basisgezondheidszorg - nationaal en internationaal - financieel te steunen.

Stichting Steunfonds Basiszorg heeft de ANBI status, is gevestigd te Leiderdorp en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41165775.

Huidige projecten

Klik op de link voor meer informatie

3

Terre des hommes

3

Stichting PUM

Simavi_Malawi_Schoolgirls

Simavi

Recent afgeronde projecten