Partners

Expert in het organiseren van ketenzorg

Wij organiseren maatschappelijke ondersteuning waar dit nodig is en zijn expert op het organiseren van ketenzorg. Om de klant optimaal en op zo efficiënt mogelijke wijze te ondersteunen in de zorgvraag heeft ActiVite samenwerkingsrelaties met andere zorgaanbieders; namelijk verzorgings- en verpleeghuizen, ziekenhuizen, welzijnsorganisaties, woningbouwverenigingen en gemeentelijke diensten.

In wonen, zorg en welzijn zijn vele instellingen werkzaam. Binnen en tussen deze instellingen en sectoren bestaan onvermijdelijke schotten (onder meer ten gevolge van wet- en regelgeving en financiering). Binnen onze visie dienen instellingen en afdelingen in deze keten zo met elkaar samen te werken dat deze schotten zo min mogelijk invloed hebben op de effectiviteit en efficiency van de zorg- en hulpverlening. Zo wordt de naadloze afstemming bereikt van de verschillende vormen van hulp en/of zorg die de klant krijgt en vermindert de hoeveelheid papierwerk waar hij mee te maken heeft.

Door de opgebouwde expertise in de regio en kennis van de locale sociale kaart is ActiVite de organisatie met een deskundig netwerk waardoor de benodigde zorgvraag efficiënt en doelmatig kan worden georganiseerd, 7 dagen per week, 24 uur per dag.