Missie & Visie

Waar wij voor staan
008-world

Wat speelt er?

Mensen worden steeds ouder en hebben vroeg of laat te maken met beperkingen door ziekte en / of ouderdom. Zorgbudgetten en de arbeidsmarkt staan onder druk. Er komt steeds meer technologie beschikbaar die kan helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven.

Mensen gaan anders denken over ziekte en gezondheid: ze gaan niet meer uit van beperkingen, maar van mogelijkheden en wensen. Ze bepalen zelf de kwaliteit van hun leven en willen steeds meer zelf de keuzes kunnen maken over zorg en ondersteuning.

Om hierop aan te sluiten moeten we de cliënt en zijn omgeving goed leren kennen en onze zorg en ondersteuning hierop aansluiten. We doen dit samen met de cliënt, onze collega's en professionals van andere (zorg)organisaties.

004-checked

Wat is ActiVite?

ActiVite heeft als enige aanbieder in de regio een compleet aanbod van zorg en welzijn. Welke zorgvraag de cliënt in zijn of haar levensfase ook heeft, wij sluiten hierop aan.

Wij bieden 24/7:
verpleeghuiszorg, palliatief (terminale) zorg, (gespecialiseerde) wijkverpleging, verzorging, huishoudelijke ondersteuning, thuisbegeleiding, ontmoetingscentra Dementie, dagverzorging, gemaksdiensten aan huis en cursussen.

007-star

Waar staan wij voor? (missie)

Actief en vitaal
Wij bieden de best mogelijke zorg en ondersteuning. Daardoor blijven mensen met een beperking - door ziekte of ouderdom - zo lang mogelijk actief, vitaal en zelfstandig.

001-multiple-users-silhouette

Waar gaan wij voor? (visie)

Zorg die bij je past
Wij doen alles wat wij kunnen om de cliënt en zijn omgeving te leren kennen. Daardoor kunnen we passende zorg en ondersteuning bieden.

006-heart

Dit vinden wij belangrijk (kernwaarden)

 • Waardevol: iedereen is van waarde en verdient respect.
 • Resultaat: we maken doelen waar en doen wat we afspreken. Resultaat is voor ActiVite een tevreden cliënt en de best mogelijke zorguitkomsten.
 • Verbinding: de beste resultaten krijg je door samen te werken met de cliënt en zijn omgeving, met je collega's en met professionals van andere (zorg)organisaties.
009-target

Waar gaan wij naartoe? (doelen)

 • De best mogelijke zorg leveren voor cliënten in elke fase van hun zorgbehoefte.
 • Zorg en ondersteuning leveren die zo goed mogelijk is afgestemd op de cliënt.
 • Optimale ontwikkeling van medewerkers.
002-creative

Hoe doen wij dat?

 • Zinnige en zuinige zorg waardoor de cliënt zijn leven zoveel mogelijk kan blijven voortzetten zoals hij wil en gewend is.
 • Op elk moment van de dag, 7 dagen per week altijd voor iedereen.
 • We stellen doelen waar onze activiteiten op aansluiten. We komen afspraken na en bieden service.
 • In de wijkverpleging werken we met kleine wijkteams en zoveel mogelijk met vertrouwde gezichten.
 • In onze verpleeghuizen zijn de bewoners 'zo thuis mogelijk'.
012-businessman

ActiVite als werkgever

 • Als medewerker ben je waardevol voor de organisatie en de cliënt.
 • Wij zijn ambitieus en bieden kansen en doorgroeimogelijkheden.
 • Wij investeren in onze medewerkers met opleidingen, intervisie en persoonlijke aandacht.
003-like

ActiVite als expert

 • Wij geven extra aandacht aan dementie, wondzorg en palliatief terminale zorg.
 • Wij bieden behandeling zowel in verpleeghuizen als in de thuissituatie.
 • Wij doen (mee aan) wetenschappelijk onderzoek zodat er steeds meer bekend wordt over de beste manier om verzorging, verpleging, begeleiding en ondersteuning te bieden.


Icon made by Freepik from www.flaticon.com