Veiligheid

Medewerkers van ActiVite werken volgens de professionele standaarden en richtlijnen. Dit betekent dat ze vermijdbare schade zoveel mogelijk voorkomen. ActiVite werkt met een  incidentencommissie en heeft een MIC beleid waarin (bijna) incidenten worden gemeld en geanalyseerd. Waarna, waar nodig of gewenst, verbetervoorstellen worden gedaan.

Voor de thema's medicatie, decubitus en het begrijpen van gedrag zijn indicatoren vastgesteld die worden geregistreerd en 1x per jaar worden gemeten.

Voor de medicatieveiligheid heeft ActiVite een interne regiegroep medicatieveiligheid.

ActiVite streeft ernaar de zorg zo te bieden dat vrijheid beperkende maatregelen zo min mogelijk nodig zijn. We laten ons hierin adviseren door onze eigen BOPZ arts, die onderdeel uitmaakt van onze behandeldienst.

Hygiëne en infectiepreventie zijn randvoorwaardelijk noodzakelijk en op orde. ActiVite heeft ter advisering en ondersteuning een commissie hygiëne en infectiepreventie ingericht. Jaarlijks verstrekken wij de kwaliteitsindicatoren aan de IGZ.