Cliëntgaranties

Zorg met een glimlach

Wanneer wij u als cliënt of bewoner mogen verwelkomen, ontvangt u de Algemene Voorwaarden van ActiVite. Deze zijn opgesteld door onze brancheorganisatie ActiZ en de Consumentenbond. Dit document geeft informatie over wederzijdse rechten en plichten bij de zorg- en dienstverlening.

ActiVite werkt met een zorg(leef)plan of ondersteuningsplan, dat wij samen met u en/of uw mantelzorgers opstellen. De uitvoering van dit plan gebeurt ook altijd in overleg met u.

Voor een goede uitvoering van de dienstverlening is het registreren van persoonlijke gegevens noodzakelijk. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en bewaard, overeenkomstig het privacyreglement van ActiVite. Het privacyreglement is gebaseerd op de Wet Bescherming Persoonsgegevens en is op te vragen bij het directiesecretariaat, telefoon (071) 516 14 15 of per e-mail. De centrale cliëntenraad (CCR) behartigt de belangen van onze cliënten.

Wij doen er alles aan om de organisatie en uitvoering van de zorg- en dienstverlening naar uw volle tevredenheid te laten verlopen. Is dit niet het geval, bespreek dit dan eerst met de desbetreffende medewerker(s). U kunt ook contact opnemen met de klachtenfunctionaris of met ons management, via telefoon (071) 516 14 15. Ze staan u graag te woord en bemiddelen bij het zoeken naar een goede oplossing.

Geef ook uw mening op Zorgkaart Nederland!

button-zorgkaartnederland-400x160-300dpi-geef-uw-mening (1)