Betrokken en deskundige medewerkers

marjolein en rachel klein

ActiVite weet dat betrokken, tevreden en goedopgeleide medewerkers heel belangrijk zijn voor kwalitatief verantwoorde zorg en tevreden cliënten. Medewerkers worden geschoold en regelmatig getoetst. Ze zijn stuk voor stuk bevoegd en bekwaam op het uitvoeren van verzorgende en verpleegkundige handelingen. ActiVite investeert veel in de training en opleiding van haar medewerkers om te kunnen voldoen aan de (nieuwe) eisen die veranderingen in de zorg vragen. We doen dit met onze eigen ActiVite Academy.

Iedere twee jaar meten we hoe tevreden en betrokken onze medewerkers zijn over hun werk en de organisatie. Daarnaast houden we een vinger aan de pols door regelmatig met onze medewerkers in gesprek te gaan, tijdens werkoverleg en met zeepkistbijeenkomsten. Ook lopen de Raad van Bestuur en alle directie- en stafleden regelmatig mee met medewerkers in de wijk en in onze woonservicecentra om zelf te ervaren hoe de zorg- en dienstverlening verlopen.

Stichting ActiVite verzorgt permanent opleidingen voor verzorgenden 3IG (voor de woonservicecentra/verpleeghuizen en voor de extramurale thuiszorg). In 2017 zijn 4 groepen verzorgenden 3IG intern opgeleid. Dit ook in verband met de te verwachten arbeidsmarktproblematiek.

Lees het verhaal van wijkverpleegkundigen in opleiding Tom en Rens

tom en rens landscape

Lees het verhaal van Marjolein en Rachel (thuiszorg)

marjolein en rachel klein

ActiVite Academy

academy moduleOp de ActiVite Academie leer en werk je tegelijk. Lees verder >>