Klachtenregeling

Bent u niet helemaal tevreden?

Klachtenregeling
Wij doen ons best om zo goed mogelijk aan uw verwachtingen te voldoen. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent over ActiVite. Wij willen dit dan graag van u horen, zodat wij de situatie met u kunnen oplossen. Wat kunt u doen als u niet tevreden bent?

Bespreken met de medewerker
Bespreek uw klacht allereerst met de medewerker die de zorg bij u verleent. Waarschijnlijk kunt u met hem of haar het snelst tot een goede oplossing komen.

Als u vindt dat dit niet tot een oplossing leidt, kunt u uw klacht voorleggen aan de teammanager. Samen met u zoekt hij of zij naar een goede oplossing. Teammanagers zijn telefonisch goed bereikbaar via ons KlantenContactCentrum (KCC). Woont u in een van onze verpleeghuizen? Dan kunt u natuurlijk even binnenlopen bij de teammanager!

Klachtenfunctionaris
U kunt er ook voor kiezen om contact op te nemen met onze klachtenfunctionaris. Zij staat u bij om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. U kunt de klachtenfunctionaris telefonisch of schriftelijk bereiken: 

  1. via telefoonnummer (071) 516 14 15
  2. per e-mail: klachtenfunctionaris@activite.nl
  3. per post door een bericht te sturen naar:

ActiVite
T.a.v. de klachtenfunctionaris
Postbus 149
2350 AC Leiderdorp

Raad van Bestuur
Het is ook mogelijk om uw klacht in te dienen bij de Raad van Bestuur van ActiVite. Dit kan:

  1. via telefoonnummer (071) 516 14 01
  2. per post door een bericht te sturen naar:

ActiVite
T.a.v. de Raad van Bestuur
Postbus 149
2350 AC Leiderdorp

Extern advies
Het is mogelijk dat de Raad van Bestuur of u bij de beoordeling van een klacht het netwerk van klachtenfunctionarissen van Avant om advies vragen. Avant is een vereniging van VVT-organisaties in de regio. Uit hun midden benoemt het netwerk dan twee klachtenfunctionarissen, die niet zelf bij ActiVite werkzaam zijn. Zij onderzoeken de klacht op basis van het dossier, aangevuld met gesprekken met de organisatie en de klager (indien deze hiermee instemt). Op basis daarvan brengen deze twee functionarissen hun schriftelijk advies uit aan de Raad van Bestuur en de klager. Het advies kan bedragen aan een voor beide partijen bevredigende oplossing.

Geschillencommissie
Als u onverhoopt toch niet tevreden bent over de oplossing die de medewerker, teammanager of onze klachtenfunctionaris voor u bereikt, dan kunt u uw klacht laten behandelen door de Commissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg. ActiVite is bij deze commissie aangesloten.

 Bekijk hier de klachtenbrochure.