Innovatie

De toenemende vergrijzing in Nederland, de afname van de beroepsbevolking en allerlei technologische vernieuwingen zijn impulsen voor ActiVite om innovatieve oplossingen te creëren waarmee cliënten duurzaam goede zorg krijgen, dan wel de efficiency van de ondersteunende processen nog verder kan toenemen.

Dit doen wij niet alleen. Wij bundelen onze krachten met verschillende partners.

Van Kleef Instituut

Zo zijn wij een van de partners van het Van Kleef Instituut. Dit is een kennisnetwerk en implementatiewerkplaats voor professionals binnen de sector Preventie en Zorg, Wonen en Welzijn in de regio Zuid-Holland. Partners in het Instituut zijn ActiVite, Careyn, Laurens en Zorgbeheer De Zellingen. Het instituut werkt nauw samen met diverse lectoraten van de hogescholen van Rotterdam en Leiden in het kader van kennisdeling, innovatie en praktijkgericht onderzoek.