Cliëntvertrouwenspersoon

Cliëntvertrouwenspersoon

Er kunnen zich situaties voordoen waarin het voor een cliënt of bewoner lastig is om onvrede of zorgen over de zorgverlening of de zorgrelatie bespreekbaar te maken bij de medewerker(s), management of de klachtenfunctionaris van de zorgorganisatie. Voor sommige mensen is het moeilijk om in dit soort situaties de eigen behoefte, zorgen of onvrede goed te kunnen verwoorden en op te komen voor de eigen belangen. Dan kan het helpen als u zich laat ondersteunen door een cliëntvertrouwenspersoon.

Wat doet de cliëntvertrouwenspersoon?

De cliëntvertrouwenspersoon is in eerste instantie een luisterend oor. U kunt er terecht met uw verhaal. De cliënt­vertrouwenspersoon luistert. Daarna bespreekt hij/zij of er vervolgstappen nodig zijn en welke mogelijkheden er daarvoor zijn. De cliëntvertrouwenspersoon biedt, voor zover gewenst, hierbij daadwerkelijke ondersteuning. Bijvoorbeeld ondersteunen bij het gesprek met degene waarover onvrede leeft. Het doel van de inzet van de cliëntvertrouwenspersoon is herstel van vertrouwen in de zorgverlener(s) en/of het vinden van een oplossing die voor alle betrokkenen naar tevredenheid is.

Onafhankelijkheid en partijdigheid

Wanneer u onvrede of zorgen ervaart over de zorgverlening, dan raden wij cliënten en bewoners aan om dit altijd eerst met de betrokken zorgverlener(s) te bespreken. U kunt zich hiervoor ook richten tot het management of de klachtenfunctionaris van ActiVite. Als u hierbij ondersteuning nodig heeft, dan kan ActiVite voor u een cliëntvertrouwenspersoon inschakelen. Deze cliëntvertrouwenspersoon is niet bij ActiVite in dienst maar wij schakelen hem of haar in via een externe organisatie.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de inzet van een cliëntvertrouwenspersoon? Neem dan contact op met Daniëlle Niessink (bestuurssecretaris) via d.niessink@activite.nl of (071) 516 1440.