Algemene voorwaarden

Wanneer u gebruikmaakt van een van onze zorgvormen, sluiten wij een zorgovereenkomst met u af. Hierin wordt een aantal zaken vastgelegd, zoals afspraken over de zorgverlening.

Als u meer wilt weten over de rechten en plichten, die komen kijken bij het aangaan van zo'n overeenkomst, dan verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden die ActiVite hanteert. Deze kunt u hier downloaden of telefonisch aanvragen op nummer (071)516 14 15.

Naar aanleiding van de invoering van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in mei 2018 zijn de Algemene Voorwaarden vernieuwd. De Algemene Voorwaarden zijn gemaakt door ActiZ en BTN (namens de zorgaanbieders) en de Consumentenbond, LOC Zeggenschap in zorg en de Patiëntenfederatie Nederland (namens cliënten en bewoners).

Algemene Voorwaarden ActiVite