Disclaimer

Aansprakelijkheid

Deze website is met zorg samengesteld. Toch kan het zijn dat enige informatie niet meer actueel dan wel niet correct is. Op grond van uitsluitend een bezoek aan deze site dienen dan ook geen acties te worden ondernomen, zonder voorafgaand deskundig advies. De medewerkers van ActiVite zijn altijd bereid u nadere informatie te verschaffen en u te adviseren. 

ActiVite stelt zich niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van informatie die op deze site wordt aangeboden.

Privacy

Als u via deze website reageert via bijvoorbeeld een formulier of e-mail, dan worden de door u verstrekte gegevens uitsluitend gebruikt om te reageren op uw vraag of verzoek. De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld.

Cookies

ActiVite hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van haar website. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen.

Toch maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van ActiVite beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat ActiVite na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. ActiVite gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu.

Eigen cookies

Bij ieder bezoek tonen wij de bezoekers een informatiebalk over het gebruik van cookies op deze site. Indien u klikt op 'Akkoord' wordt deze balk niet meer getoond. Deze instelling wordt bewaard in een cookie met de naam cookie.overlay.closed. Daarin worden uiteraard verder geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Deze cookie vervalt na één jaar.

Cookies uitschakelen

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van uw browser (internetprogramma) kunt u cookies uitschakelen. Dat heeft verder geen gevolgen voor de werking van deze website.

Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van ActiVite is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.