Aanmelden lidmaatschap

Ledenorganisatie
*Deze actie is geldig wanneer u zich aanmeldt voor het lidmaatschap in 2018.
De kosten voor het lidmaatschap van 2018 zijn € 22,50 per jaar, per gezin.

Persoonsgegevens

 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 

Gegevens partner

Inwonende kinderen

 

Betaalgegevens

De contributie bedraagt in 2018 EUR 22,50 (betaling per automatische incasso). Ik betaal de verschuldigde contributie via automatische incasso en geef middels het verzenden van dit formulier tot wederopzegging toestemming het bedrag af te schrijven van mijn rekening. Mijn lidmaatschap wordt jaarlijks verlengd, tenzij ik schriftelijk opzeg vóór 1 november.