Leden Centrale Cliëntenraad

Leiderdorp

ActiVite is een actieve en betrokken zorgorganisatie die professionele verzorging en verpleging, hulp bij het huishouden en welzijnsdiensten aanbiedt, zowel bij mensen thuis als in een van onze verpleeghuizen. Ons complete aanbod aan diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg vindt u op www.activite.nl. Hier vindt u ook informatie over de Centrale Cliëntenraad.

De Centrale Cliëntenraad (CCR) van Stichting ActiVite zoekt vier nieuwe leden vanwege het aflopen van zittingstermijnen.

De Centrale Cliëntenraad van ActiVite staat voor de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van zorgorganisatie ActiVite. De Raad levert vanuit het cliëntenperspectief een bijdrage aan kwalitatief goede dienstverlening en brengt hiertoe over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn, gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur van Stichting ActiVite.

Wat zoeken wij?

Van de leden vragen wij dat zij:

  • directe of indirecte ervaring hebben met zorgverlening thuis of in een verpleeghuis, als cliënt, mantelzorger en/of professional en/of:
  • affiniteit en kennis hebben met en van onze doelgroep (overwegend ouderen);
  • communicatief vaardig zijn en positief kritisch meedenken;
  • beschikken over goede sociale vaardigheden;
  • gevoel hebben voor bestuurlijke verhoudingen;
  • een goede algemene en brede maatschappelijke ontwikkeling hebben om trends en ontwikkelingen in de zorgsector te kunnen plaatsen en te kunnen vertalen naar ActiVite.

Wij verwachten van de leden dat zij:

  • wonen in het werkgebied van ActiVite (Zuid-Holland Noord of Amstelland en de Meerlanden);
  • de afgelopen twee jaar geen dienstverband hadden met ActiVite;
  • over voldoende tijd beschikken: de CCR vergadert circa 20 keer per jaar, overwegend op de vrijdagochtend.

Wat bieden wij?

Afwisselend, interessant vrijwilligerswerk voor geïntereseerden in het beleid van een zorgorganisatie bezien vanuit het perspectief en de belangen van de cliënt.
U krijgt vergoeding van onkosten en vacatiegeld.

Solliciteren?

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij de heer Hans Schaacke (voorzitter CCR), telefoon:
06 - 22 40 46 14.

Sollicitaties kunt u, voorzien van uw motivatie en kort cv, versturen naar: Stichting ActiVite, t.a.v. Dhr. R. Leideritz (secretaris Raad van Bestuur ActiVite), Simon Smitweg 8, 2353 GA Leiderdorp of per e-mail: r.leideritz@activite.nl .