ActiVite behoudt HKZ-certificaat

Geplaatst op 19 januari 2017

hkz

ActiVite heeft de 1e periodieke audit voor het behoud van het HKZ-certificaat met een mooi resultaat afgesloten. Een HKZ-certificaat wordt in principe verleend voor 3 jaar. Tussentijds vinden twee periodieke audits plaats om te toetsen of de organisatie nog steeds voldoet aan de voorwaarden voor het certificaat.

Maandag 16 en dinsdag 17 januari hebben twee externe auditoren circa 20 interviews (met ca 50 betrokkenen) gehouden met verschillende soorten medewerkers uit verschillende lagen en takken van de organisatie. De auditoren gaven aan plezierige gesprekken gevoerd te hebben met enthousiaste, bevlogen en cliëntgerichte medewerkers en hebben geconstateerd dat de organisatie een mooie ontwikkeling doormaakt.