Zorg of hulp nodig?

Bel 071 516 14 15

Heeft u thuiszorg nodig of Hulp bij het Huishouden?
Bel 071 516 14 15.

Persoonlijke Verzorging en Verpleging werden tot en met 31 december 2014 betaald uit de AWBZ. Vanaf 1 januari 2015 wordt deze zorg betaald uit de Zorgverzekeringswet. U kunt dit rechtstreeks bij ActiVite aanvragen: (071) 516 14 15. De wijkverpleegkundige komt bij u langs om de indicatie te stellen.

Hulp bij het Huishouden en Begeleiding zijn voorzieningen die voortkomen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook hiervoor heeft u een indicatie nodig, die gesteld wordt door de gemeente waar u woont.

Als uw specialist in het ziekenhuis beslist dat u thuis verzorging en/of verpleging nodig heeft na een ziekenhuisopname, belt het ziekenhuis met ons en zorgen wij ervoor dat u thuis de verzorging en/of verpleging krijgt die u nodig heeft.

Zorg nodig?

website-button-roze