Aanmelden

Lees dit goed door als u zich wilt aanmelden voor Professionele Alarmopvolging

Om gebruik te kunnen maken van onze Professionele Alarmopvolging heeft u een alarmeringsinstallatie nodig. Deze wordt niet door ActiVite geleverd of geplaatst, maar kunt u aanvragen bij de welzijnsinstelling in uw woonplaats of bij uw zorgverzekeraar.

Om het voor de verpleegkundige mogelijk te maken dat hij/zij u helpt, dient u er zorg voor te dragen dat de verpleegkundige toegang heeft tot uw woning en dat bij ActiVite bekend is op welke wijze u dat mogelijk maakt.

Het aanvragen van de Professionele Alarmopvolging gaat het snelst als u ons een bericht daarover stuurt.

Spoed

Indien u Professionele Alarmopvolging met spoed nodig heeft, bijvoorbeeld vanwege ontslag uit het ziekenhuis, omdat uw huisarts dit nodig acht of omdat uw mantelzorger plotseling voor langere tijd afwezig is, kunt u hierover telefonisch contact met ons opnemen (071 516 14 15).

Voor een spoedplaatsing van het alarmeringsapparaat dient u zich te wenden tot de welzijnsinstelling in uw woonplaats.