Rietveld Alphen aan den Rijn

Rietveld

"Rietveld is een prachtig nieuw complex waarbij je eerder denkt aan een vakantiepark dan aan een woonservicecentrum,' vertelt manager Jeannet Bader. 'De bewoners wonen in een woning met zeven andere bewoners en kunnen op een veilige manier zelfstandig naar buiten om van de tuin en het terras te genieten. Bewegen staat in Rietveld hoog op de agenda."

Interesse?

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor één van de  groepswoningen in Rietveld, moet u in het bezit zijn van een zzp 4, 5 of 7.

Voor meer informatie over woonservicecentrum ActiVite Rietveld kunt u contact opnemen met teammanager Jeannet Bader, via telefoonnummer (071) 516 14 15 of per mail j.bader@activite.nl

Onze visie

ActiVite vindt structuur, herkenning en aandacht voor het individu erg belangrijk bij de zorg voor mensen met dementie:

Structuur
Op elke woning werkt een vast team, dat is opgeleid om het mensen met dementie zo prettig mogelijk te maken. Samen met de bewoners wordt een dagindeling gemaakt die is afgestemd op hun gewoonten en behoeftes.

Herkenning
Mensen met dementie voelen zich het meest prettig in een omgeving die herkenbaar is. Ze voelen zich veilig als zij zowel spullen als personen herkennen. In Rietveld houden we daar rekening mee.
Door het vaste team zien de bewoners zoveel mogelijk dezelfde gezichten, die zij herkennen als 'vertrouwd' persoon. Naast het team zijn ook familieleden en dierbaren belangrijke personen voor de bewoners. Binnen Rietveld besteden wij veel aandacht aan familieparticipatie. Samen met de familie wordt er gekeken naar wat een ieder kan betekenen voor de individuele persoon of voor de groep.

Aandacht voor het individu
Doordat in Rietveld bewoners in een groep wonen, krijgen ze te maken met medebewoners. Dat betekent niet dat de mensen opgaan in de groep. Wij geven aandacht aan het individu door samen met cliënt en familie een individueel zorgleefplan op te stellen. In dit zorgleefplan worden afspraken gemaakt op het gebied van de woon- en leefomgeving, welzijn, zorg en familieparticipatie. Wij kijken naar de gewoonten en wensen van de mensen en gaan uit van hun mogelijkheden.

Mensen met dementie hebben een stoornis in het geheugen (denken, verwerken van informatie). Door het creëren van mogelijkheden en het zoeken naar een passend aanbod willen wij het functioneren van deze mensen zo gewoon mogelijk laten verlopen en de beperking niet op de voorgrond laten treden.

ActiVite Rietveld

Zonnedauw 1
2408 LV Alphen a/d Rijn
(0172) 760 030

Niet alle navigatiesystemen kennen de Zonnedauw in Alphen aan den Rijn, u kunt dan beter de Amerikalaan aangeven of bekijk hier de routebeschrijving.

Vrijwilliger in woonservicecentrum

Wij zoeken vrijwilligers in: