Hussonshoek Woubrugge

Hussonshoek

Welkom in Hussonshoek!

ActiVite vindt structuur, herkenning en aandacht voor het individu erg belangrijk bij de zorg voor mensen met dementie. Kleinschalig wonen zoals in Hussonshoek maakt dat mogelijk. Per woning werkt een vast team, dat is opgeleid om het mensen met dementie zo prettig mogelijk te maken. Samen met de bewoners wordt een dagindeling gemaakt, die is afgestemd op hun gewoonten en behoeftes. Door het vaste team zien de bewoners zoveel mogelijk dezelfde gezichten, die zij herkennen als 'vertrouwd' persoon. Naast het team zijn ook familieleden en dierbaren belangrijke personen voor de bewoners. Binnen Hussonshoek wordt veel aandacht besteed aan familieparticipatie. Samen met de familie wordt er gekeken naar wat een ieder kan betekenen voor de individuele persoon of voor de groep.

hussonshoek 2 960x315

Doordat in Hussonshoek de bewoners in een groep wonen, krijgen ze te maken met medebewoners. Dat betekent niet dat de mensen opgaan in de groep. Wij geven aandacht aan het individu door samen met cliënt en familie een individueel zorgleefplan op te stellen.

Klik op de afbeelding voor een foto-impressie van Hussonshoek

Bekijk hier de video van Hussonshoek

In Hussonshoek zijn er drie kleinschalige groepswoningen, voor ieder acht of negen bewoners met dementie. Door de sociale omgeving van de bewoners blijvend te betrekken bij het wonen en leven in Hussonshoek geeft ActiVite invulling aan het concept 'Zo thuis mogelijk.' Zo kunnen de bewoners deel blijven uitmaken van de samenleving en tegelijkertijd veilig in een vertrouwde omgeving wonen en de zorg krijgen die zij nodig hebben. Deze manier van wonen biedt rust en structuur aan de bewoners terwijl mantelzorgers meer betrokken kunnen blijven bij hun naaste.

In het gebouw zijn ook 16 zelfstandige, sociale huurwoningen, speciaal voor mensen met een lichamelijke zorgvraag. Deze bewoners huren rechtstreeks van Woondiensten Aarwoude.

ActiVite Hussonshoek

Van Woudeweg 2K005
2481 XN Woubrugge
Telefoon: (0172) 760 039

Werken in een woonservicecentrum

Benieuwd naar onze vacatures in de woonservicecentra? Kijk dan hier.

Vrijwilliger in woonservicecentrum

Wij zoeken vrijwilligers in: