Hussonshoek Woubrugge

Hussonshoek

"In Hussonshoek hebben we drie kleinschalige groepswoningen, voor ieder acht of negen bewoners met dementie, "vertelt teammanager Jose Verschuur. "Bij kleinschalig wonen bootsen we de thuissituatie zoveel mogelijk na en betrekken we de bewoners actief bij allerlei activiteiten."

"Door de sociale omgeving van de bewoners blijvend te betrekken bij het wonen en leven in Hussonshoek geeft ActiVite invulling aan het concept 'Zo thuis mogelijk.' Zo kunnen de bewoners deel blijven uitmaken van de samenleving en tegelijkertijd veilig in een vertrouwde omgeving wonen en de zorg krijgen die zij nodig hebben. Deze manier van wonen biedt rust en structuur aan de bewoners terwijl mantelzorgers meer betrokken kunnen blijven bij hun naaste!"

Interesse?

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor één van de groepswoningen in Hussonshoek, moet u in het bezit zijn van een zzp 4 of 5.

Voor meer informatie over woonservicecentrum ActiVite Hussonshoek (groepswoningen) kunt u contact opnemen met Jose Verschuur, teammanager, via telefoonnummer (071) 516 14 15 of per mail j.verschuur@activite.nl

Klik op de afbeelding voor een foto-impressie van Hussonshoek

Bekijk hier de video van Hussonshoek

hussonshoek 2 960x315

Structuur, herkenning en aandacht

ActiVite vindt structuur, herkenning en aandacht voor het individu erg belangrijk bij de zorg voor mensen met dementie. Per woning werkt een vast team, dat is opgeleid om het mensen met dementie zo prettig mogelijk te maken. Samen met de bewoners wordt een dagindeling gemaakt, die is afgestemd op hun gewoonten en behoeftes. Door het vaste team zien de bewoners zoveel mogelijk dezelfde gezichten, die zij herkennen als 'vertrouwd' persoon. Naast het team zijn ook familieleden en dierbaren belangrijke personen voor de bewoners. Binnen Hussonshoek wordt veel aandacht besteed aan familieparticipatie. Samen met de familie wordt er gekeken naar wat een ieder kan betekenen voor de individuele persoon of voor de groep.

Doordat in Hussonshoek de bewoners in een groep wonen, krijgen ze te maken met medebewoners. Dat betekent niet dat de mensen opgaan in de groep. Wij geven aandacht aan het individu door samen met cliënt en familie een individueel zorgleefplan op te stellen. In dit zorgleefplan worden afspraken gemaakt op het gebied van de woon- en leefomgeving, welzijn, zorg en familieparticipatie. Wij kijken naar de gewoonten en wensen van de mensen en gaan uit van hun mogelijkheden.

Mensen met dementie hebben een stoornis in het geheugen (denken, verwerken van informatie). Door het creëren van mogelijkheden en het zoeken naar een passend aanbod willen wij het functioneren van deze mensen zo gewoon mogelijk laten verlopen en de beperking niet op de voorgrond laten treden.

In het gebouw zijn ook 16 zelfstandige, sociale huurwoningen, speciaal voor mensen met een zorgvraag. Deze bewoners huren rechtstreeks van Woondiensten Aarwoude.

ActiVite Hussonshoek

Van Woudeweg 2K005
2481 XN Woubrugge
Telefoon: (0172) 760 039

Werken in een woonservicecentrum

Benieuwd naar onze vacatures in de woonservicecentra? Kijk dan hier.

Vrijwilliger in woonservicecentrum

Wij zoeken vrijwilligers in: