ANBI-status

Stichting ActiVite heeft de ANBI status en is hiermee een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan onze organisatie zijn hierdoor aftrekbaar. In ons jaarverslag vindt u uitgebreide informatie over onze activiteiten, de resultaten die wij boeken en een financiële verantwoording.

U kunt hiervoor terecht op www.jaarverslagenzorg.nl.

Klik op de homepage op de knop 'zoek jaarverslagen'.
U komt dan op een scherm waar u de naam van onze organisatie kunt intypen en wordt doorgeleid naar de jaarverslaglegging van ActiVite.