Is het te doen om thuis te blijven wonen?

9-2-2017 tot 9-2-2017

Is het te doen om thuis te blijven wonen?

Op 15 maart 2017 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Alle politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma uitgebracht met aandacht voor veel onderwerpen. Gezondheidszorg is er één van. Goede en menswaardige dementiezorg is een belangrijk punt om mee te nemen in het stemhokje. Daarom heeft Alzheimer Nederland de relevante thema's per verkiezingsprogramma in een overzicht gezet. Wat zijn de standpunten van de politieke partijen over casemanagement dementie, het realiseren van passende dagbesteding in alle gemeenten, ondersteuning van mantelzorgers, menswaardige verpleeghuiszorg en goede palliatieve zorg? In het overzicht is op een rij gezet wat de dertien verkiezingsprogramma's zeggen over deze thema's. Stemt u ook dementievriendelijk?

De overheid promoot het zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Om de zorg voor je naaste goed vol te houden, is elke vorm van ondersteuning welkom. Een nieuwe strategie, handige hulpmiddelen of aanpassingen in huis kunnen een behoorlijk verschil maken.

Angela Stolwijk en Marjolein Kloet zijn wijkverpleegkundigen en zitten in de Sociale Wijkteams. Zij zullen in het komende Alzheimer Café Leiden e.o. op donderdag 9 februari worden geïnterviewd over de mogelijkheden voor mensen met dementie om thuis te blijven wonen. Wat kunnen de Sociale Wijkteams betekenen, welke mogelijkheden voor ondersteuning zijn er, welke voorzieningen zijn mogelijk en hoe wordt dit gefinancierd?

U bent van harte welkom in het Bonaventuracollege, Boerhaavelaan 44, 2334ER te Leiden.

De zaal is open om 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur.

De muziek wordt die avond verzorgd door de Netz.

Verdere informatie is te vinden op de website van het Alzheimercafé Leiden e.o.  en via 0610417279

Veel informatie is ook te vinden op de nieuwe website Dementie.nl